In deze rubriek vind u alle fiscale benodigdheden om uw beroep uit te oefenen

VRIJ BEROEP Ontvangstbewijzen en dagboeken

DAGBOEKEN / REGISTERS andere beroepen

CMR-vrachtbrieven

HORECA BTW-bonnetjes

CAR WASH BTW-bonnetjes

Starten met een hotel, B&B, camping of vakantiepark in België?
05/09/2017
Wanneer u wil starten met de uitbating van toeristenlogies in de vorm van een hotel, een B&B, een camping of een vakantiepark, moet u rekening houden met verschillende verplichtingen. Deze regels verschillen in België van gewest tot gewest.

Vlaamse Gewest
Wie in het Vlaamse Gewest wil starten, is verplicht om zich – volgens het Logiesdecreet – sinds 1 april 2017 aan te melden bij Toerisme Vlaanderen. De uitbating moet alvast voldoen aan de verplichte basisvoorwaarden en algemene uitbatingsnormen voor terrein- of kamergebonden logies. Zo moet u onder meer beschikken over een brandveiligheidsattest, een brandverzekering en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid,… Daarnaast zijn er heel wat verplichte uitbatingsnormen rond meubilair, sanitaire voorzieningen, elektriciteit,… Zodra u zich aangemeld hebt bij Toerisme Vlaanderen, kan u logies beginnen uit te baten.

Na de aanmelding kan u ook een erkenning aanvragen. Met deze vrijwillige erkenning kan u ook gebruik maken van een beschermde benaming zoals hotel of B&B, maar dit is geen verplichting. Daarnaast kan er ook een comfortclassificatie gekoppeld worden aan de B&B. Enkel wie een erkend logies uitbaat, kan subsidies aanvragen en gebruik maken van een erkenningsschild. Bij de erkenningsaanvraag komt er steeds een adviseur van Toerisme Vlaanderen ter plaatse. Vaak zal deze adviseur ook meteen de comfortclassificatie toekennen.

Waalse Gewest
Kiest u ervoor om een B&B of een andere vorm van toeristische logies uit te baten in het Waalse Gewest, dan is de aanvraag gelijkaardig zoals in het Vlaamse Gewest. De verplichting om u aan te melden bij het Commissariat Général au Tourisme is sinds 1 januari 2017 van kracht. Ook kan u na de aanmelding een vergunning aanvragen waardoor u een beschermde benaming mag gebruiken, subsidies kan aanvragen en gebruik kan maken van een schildje.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Start u in Brussel, dan moet u dit steeds voorafgaand melden bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. Hiervoor moet u een dossier samenstellen met onder andere het bewijs van het brandveiligheidsattest, het bewijs van de verzekering en de betaling van de premie, foto’s en plaatsbeschrijving van het logies en nog veel meer. Pas wanneer uw dossier goedgekeurd is, ontvangt u een registratienummer en een identificatielogo. Het Gewest neemt uw logies op in de lijst van geregistreerd logies.

Tips
Wijzigingen rond de basiscapaciteit, de uitbater,… moet u altijd doorgeven aan de bevoegde instantie. Ook de stopzetting van de uitbating moet u  via een aangetekend schrijven aangeven, samen met het identificatielogo of het schild dat u mocht gebruiken.
Ook wie via het internetplatform AirBnB actief is op de toeristische markt, moet zich aanmelden bij de bevoegde instantie en beantwoorden aan de basisvoorwaarden.

Klaar voor de start?
Dan kan u terecht bij Zenito voor de aanvraag van uw ondernemingsnummer. Als u dit wenst, brengt Zenito ook meteen de voorafgaande aangifte of de aanmelding voor u in orde bij het bevoegde Gewest.